2441040091 6948254242 Ηρώων Πολυτεχνείου 13 xkanavitsa@yahoo.com